Publicaţie de casătorie nr.33604/27.09.2017

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.33604/27.09.2017

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 27 septembrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PĂUN MARIAN ALEXANDRU, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei PETRE LOREDANA ELENA, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Orş.Buftea, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
2 octombrie 2017

Sari la conținut