Publicaţie de căsătorie nr.33603/26.09.2017

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.33603/26.09.2017

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 26 septembrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COLNIC IULIAN VASILE, în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei OPIŢEANU ILIUŢA MARIANA, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
27 September 2017