Publicaţie de căsătorie nr.33554/08.09.2017

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.33554/08.09.2017

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 08 septembrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LINTA MARIAN SORIN, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei CHIŢOI IOANA PARASCHIVA, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
9 septembrie 2017

Sari la conținut