Publicaţie de căsătorie nr.33369/04.07.2017

Comuna Mogoşoaia

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.33369/04.07.2017

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 4 Iulie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  MIHAI CONSTANTIN ALEXANDRU, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei MIHAI COSTINA, în vîrstă de 45 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
4 iulie 2017

Sari la conținut