Publicaţie de căsătorie nr.33316/14.06.2017

Comuna Mogoşoaia

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.33316/14.06.2017

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 14 IUNIE  2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  ENACHE LUCIAN IRINEL, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în  Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei POPESCU GABRIELA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Com. Pungeşti, judeţul Vaslui.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
15 iunie 2017

Sari la conținut