Publicaţie de căsătorie nr.33169/11.04.2017

Comuna Mogoşoaia

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal 17397

Nr.33169/11.04.2017

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 11aprilie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  FILIP NICOLAE, în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în  Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei STOIAN MARIANA-ADINA, în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în Bucureşti sectorul 6.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc în data de 21.04.2017 la ora 13.00 la sediul Primăriei Comunei Mogoşoaia.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
11 aprilie 2017

Sari la conținut