Publicaţie de căsătorie nr.33146/27.03.2017

Comuna Mogoşoaia

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.33146/27.03.2017

 

PUBLICAŢIE

Astăzi 27 martie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  DOBRE IONUŢ-OVIDIU, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov.şi a d-nei CONSTANTIN GEORGETA-DANIELA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Petruţa Spînu

Actualizat la:
28 martie 2017

Sari la conținut