Publicaţie de căsătorie nr.33038/26.01.2017

Comuna Mogoşoaia

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.33038/26.01.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi 26 ianuarie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  TUDORACHE SORIN-ŞTEFAN, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în  Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov.şi a d-nei DOBRE DANIELA-FLORENTINA,    în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Petruţa Spînu

Actualizat la:
26 ianuarie 2017

Skip to content