Publicaţie de căsătorie Nr.33032/25.01.2017

Comuna Mogoşoaia

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal 17397

Nr.33032/25.01.2017

 

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 25 ianuarie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  NICOLAE EUGEN-DĂNUŢ, în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în  Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei VÎJIALĂ OANA-RUXANDRA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţie

 

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
26 ianuarie 2017

Sari la conținut