Publicatie de casatorie Nr.31653/08.09.2016

Comuna Mogoşoaia

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.31653/08.09.2016

                                                                              PUBLICAŢIE

Astăzi 8 septembrie 2016, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BOTESCU ALEXANDRU, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov şi a d-nei ARDELEAN CRISTINA-LAVINIA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Mun. Tîrgovişte judeţul Dîmboviţa.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Petruţa Spînu

 

Actualizat la:
9 septembrie 2016

Sari la conținut