Publicaţie de căsătorie nr.285/14.06.2018

 R O M Â N I A

JUDEŢUL ILFOV

PRIMĂRIA COMUNEI DOBROEŞTI

STAREA CIVILĂ

Nr. 285 din 14.06.2018

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 14 Iunie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PETRACHE ION , în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în Dobroeşti judeţul Ilfov şi a d-nei VEZETEU MARIA, în vîrstă de 56 ani, cu domiciliul în comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Data oficierii 23.06.2018, ora 12.00.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
21 iunie 2018

Sari la conținut