Publicaţie de căsătorie nr.24702/20.09.2017

PRIMĂRIA COMUNEI CORBEANCA

JUDEŢU ILFOV

STARE CIVILĂ

TELEFON 021266603, FAX 0212666010

NR. 24702 /20.09.2017

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 20 septembrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IONIŢĂ GEORGE, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Comuna Corbeanca, Str. Mărgăritarul nr.5, judeţul Ilfov şi a d-nei POŞTĂ GABRIELA ROXANA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, Str. Viilor nr.2, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Data căsătoriei: 30 septembrie 2017, ora 13.00.

Ofiţer de stare civilă,

Talamete Gheorghiţa

Actualizat la:
21 septembrie 2017

Sari la conținut