Publicaţie de căsătorie nr.245554/14.05.2018

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ

A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr.înreg. 245554 din 14.05.2018

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 14.05.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  Gîndac Cătălin Constantin, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei Mlisa Oana Mădălina, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
22 mai 2018

Sari la conținut