Publicaţie de căsătorie nr.2090/12.07.2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

PRIMĂRIA HĂRĂU

STARE CIVILĂ

NR.2090/12.07.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 12 iulie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IVAN FLORIN MARCEL, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei CALCIU LIDIA, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sector 3.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Hirt Angelica Viorica

Actualizat la:
12 iulie 2018

Sari la conținut