Publicaţie de căsătorie nr.2054 din 13.02.2019

JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA UCEA

STARE CIVILĂ

NR.2054/13.02.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 13.02.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DIACONU COSMIN BOGDAN, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, Str. Toamnei nr.2, judeţul Ilfov şi a d-nei ŞERBAN COSTINA SIMONA, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Sat. Ucea, judeţul Braşov.

În temeiul art.283 alin.2 şi 3, art.285 alin.1 şi 2 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă, 

TOMA GABRIELA NICOLETA

Actualizat la:
25 februarie 2019

Sari la conținut