Publicaţie de căsătorie nr. 166/06.07.2017

R O M Â N I A

JUDEŢUL ILFOV

PRIMĂRIA COMUNEI BALOTEŞTI

Nr. 166 din 06 .07. 2017

 

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 6 Iulie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  OPREA SORIN PARASCHIV , în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei SILEA ANDREEA, în vîrstă de 29 ani, cu domiciliul în Comuna Chiajna , judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei  va avea loc în data de 15.07.2017 la ora 19.00 la Balon du Mariage.

Ofiţer de stare civilă,

Avram Ion

 

 

 

 

 

 

Nr.33377/05.07.2017

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 5 Iulie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  EFTIMIE ION , în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei ANGHEL GHEORGHIŢA, în vîrstă de 40 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
6 iulie 2017

Sari la conținut