Publicaţie de căsătorie nr.124/8.06.2017

R O M A N I A

JUDETUL DAMBOVITA

PRIMARIA COMUNEI TARTASESTI

Nr. 124/8.06.2017

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 8 iunie  2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  LUTHER  AUGUSTIN-EMIL, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în  Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei DOBRIN COSMINA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Tartasesti – Dambovita.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer delegat de stare civilă,

Simionescu Ecaterina

Actualizat la:
15 iunie 2017

Sari la conținut