Publicaţie de căsătorie nr.121112/03.08.2017

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢÂ A

PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr.121112/03.08.2017

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 3 august 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BICĂ ION DANIEL, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, şi a d-nei RARU GABRIELA VALENTINA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaiai, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
9 august 2017

Sari la conținut