Publicaţie de căsătorie nr.10698/30.08.2018

 

  ROMÂNIA

JUDEŢUL DÎMBOVIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI CREVEDIA

STARE CIVILĂ

Email primarie@primariacrevedia.ro

P U B L I C A Ţ I E

În conformitate cu prevederile art.26 din Legea nr.119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.283 alin(1) ;I (2) din Codul Civil aprobat prin Legea 287/209 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Astăzi  30 august 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIHAI IOAN ALIN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sector 5 Str. Serg.Maj.Gheorghe Iorga, nr.3, bl.59A, sc.2, et.7 ap.137 şi a d-nei STAN MIHAELA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, Str. Tufanului nr.3A, judeţul Ilfov .

Data programată pentru oficiere căsătorie: 09.09.2018.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Afişată public astăzi 30.08.2018 la sediul Primăriei Crevedia pe websit-ul www.primariacrevedia.ro, secţiunea stare civilă.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
31 august 2018

Sari la conținut