Publicaţie de căsătorie

PRIMĂRIA SECTOR 3

STARE CIVILĂ 

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 22.04.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PAHONTU PAUL MIRCEA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Mun.Bucureşti sectorul 3 şi a d-nei PUSCUTA ALEXANDRA EMILIA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Actualizat la:
24 aprilie 2019

Sari la conținut