Publicaţie de căsătorie

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

STARE CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 02.10.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DIRJAN MARIAN STELIAN, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti sectorul 3 şi a d-nei BUSUIOC MARIANA EMILIA, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
2 octombrie 2018

Sari la conținut