Publicaţie de căsătorie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Servicul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

SERVICIUL STARE CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 03 mai 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOACĂ CLAUDIU CONSTANTIN, în vârstă de 31ani, cu domiciliul în Sibiu judeţul Sibiu şi a d-nei BOSTAN TEOFANA, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Gabriela Flueraş

Actualizat la:
5 mai 2018

Sari la conținut