Publicaţie de căsătorie 02.07.2018

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

STARE CIVILĂ

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 02 iulie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GHILOGAŞ VICTOR CĂTĂLIN, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Bucureşti sectorul 3 şi a d-nei PRISECARU ARIADNA SIMONA, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov .

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
2 iulie 2018

Sari la conținut