Publicaţie căsătorie nr.SC255/09.07.2019

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMARIA COMUNEI DOBROTEŞTI

NR.SC 255 DIN 09.07.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 09.07.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STANCA ION, fiul lui Ion şi al Ilinca, născut la data de 19.11.1963, în localitatea Dobroteşti, judeţul Teleorman  domiciliat în Dobroteşti, judeţul Teleorman şi a d-nei Vasile Georgiana, fiica lui Octavian şi a Ioana, născută la data de 29.09.1968 în Bucureşti sector 8, domiciliată în localitatea Mogoşoaia, str. Viilor nr.14 judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. Ofiţer de stare civilă, Medeleanu Dumitra

Actualizat la:
18 iulie 2019

Sari la conținut