Publicaţie căsătorie nr.88580 din 29.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

SECTORUL 1

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A

PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ

Nr. înreg. 88580 din 29.07.2020

PUBLICAŢIE

Astăzi 29.07.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PĂDURARU GHEORGHE, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti sectorul 1 şi a d-nei MIHAI ELENA DANA în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Mogoşoaia jud. Ilfov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
5 august 2020

Sari la conținut