Publicaţie căsătorie nr. 7/882/5.10.2016

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL CHITILA SERVlCIDL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR COMPARTIMENT  STARE CIVILĂ

Str.Aurel Vlalcu , nr. 101 tel./ fax : 021.436.42.24 Operator date cu caracter penonal nr . 2264!

 

Astăzi 05.10.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui. MAUH NELU-NICOLAE , în vârsta de 31 de ani, cu domiciliul in Mogosoaia, jud. Ilfov si a d-rei. VASILE LUIZA­ FLORENTINA , în vârsta de 30 de ani, cu domiciliul Chitila judetul Ilfov

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 1O zile de la data afişării publicaţiei.

 Publicatie casatorie 7/882/05-10-2016

Actualizat la:
5 octombrie 2016

Sari la conținut