Publicaţie căsătorie nr.61980/06.05.2019

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTOR 2

Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare civilă Sector 2

P U B L I C A Ţ I E

 

Astăzi 06 mai 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ALECU VLAD GEORGE, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 2 şi a d-nei FLOREA IRINA ŞTEFANIA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul înComuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Actualizat la:
13 mai 2019

Sari la conținut