Publicație căsătorie nr.56/20.02.2023

PRIMĂRIA MERIȘANI

JUDEȚUL ARGEȘ

Astăzi 20.02.2023, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui POMPA VASILE în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în județul Argeș, comuna Merișani, loc. Vărzaru nr.353 și a dnei FRANTZ LAVINIA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, Str. Toamnei, nr.11, județul Ilfov.

În temeiul art.283 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
20 februarie 2023

Sari la conținut