Publicaţie căsătorie nr.4766/11.09.2019

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI BUTIMANU

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

NR.4766/11.09.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 11.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IGNAT BOGDAN CONSTANTIN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, Str. 1 iunie nr.2D, judeţul Ilfov şi a domnişoarei TOMESCU ANDREEA-ANA-MARIA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Bucureşti, str. Sold.Ion Cândea, nr.11, bl.22, sc.1, ap.10, sector 5.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă, Neagu Georgeta 

Actualizat la:
16 septembrie 2019

Sari la conținut