Publicație căsătorie nr.45878/18.10.2023

Astăzi 18.10.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui PÎSLARU ANDREI-MARCUS, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei ONAȘ ANCA PAULA, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în Mun.București, sectorul 5.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
24 octombrie 2023

Sari la conținut