publicație căsătorie nr.45613/31.07.2023

Astăzi 31.07.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui BARBU ADI, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Orș. Târgu Cărbunești, județul Gorj și a dnei MARIN IRINA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
31 iulie 2023

Sari la conținut