Publicație căsătorie nr.45595/26.07.2023

Astăzi 26.07.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui SBÂRCEA ANDREI, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. și a dnei GRIGORE MIRELA ANDREEA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
27 iulie 2023

Sari la conținut