publicație căsătorie nr.45526/11.07.2023

Astăzi 11.07.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui YOUSIF-SAFAR GUSTAVO-ROBERTO, în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în București, sectorul 6 și a dnei GAVRILĂ LAURA-ROXANA, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 6.

În temeiul art.283 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
11 iulie 2023

Sari la conținut