publicație căsătorie nr.45443/13.06.2023

Astăzi 13.06.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui BREZOI PETRICĂ, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 2 și a dnei PANDELI GEORGIANA LARISA, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.283 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
14 iunie 2023

Sari la conținut