Publicație căsătorie nr. 45324/10.05.2023

Astăzi 10.05.2023 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui TAȘPINAR SERKAN, în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în TURCIA și a dnei BARBU ANDREEA MIHAELA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.283 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
11 mai 2023

Sari la conținut