publicaţie căsătorie nr.44523/20.06.2022

Astăzi 20.06.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANGHEL PETRE, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei IOAN VIORICA, în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în Orş. Buftea, judeţul Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Actualizat la:
14 iulie 2022

Sari la conținut