publicaţie căsătorie nr.44477/07.06.2022

Astăzi 07.06.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COJOCEA BOGDAN IOAN, în vârstă de 52 ani, cu domiciliul în Orş. Voluntari, judeţul Ilfov şi a d-nei CARÂP MĂDĂLINA SILVIA, în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Actualizat la:
9 iunie 2022

Sari la conținut