publicație căsătorie nr.44440/11.06.2024

Astăzi 11.06.2024, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui RADU NICULAE, în vârstă de 61 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia județul Ilfov și a dnei GOGĂ NADIA în vârstă de 59 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
12 iunie 2024

Sari la conținut