publicație căsătorie nr.44409/27.05.2024

Astăzi 27.05.2024, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui DEBU SILVIU-EMILIAN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 3 și a dnei GHIDARCEA VERONICA DIANA, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Com. Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
28 mai 2024

Sari la conținut