publicație căsătorie nr.44401/22.05.2024

Astăzi 22.05.2024, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui CÎRCIUMĂRESCU CRISTIAN-CONSTANTIN, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 6 și a dnei MÎINEA SIMONA-VASILICA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
28 mai 2024

Sari la conținut