publicație căsătorie nr.44397/22.05.2024

Astăzi 22.05.2024, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui TUDORACHE DANIEL-ALIN în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia și a dnei VLAD ALEXANDRA-GEORGIANA, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Com. Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
28 mai 2024

Sari la conținut