publicatie căsătorie nr.44385/17.05.2022

Astăzi 17.05.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IVĂNUŞ CONSTANTIN, în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în Mun. Constanţa, judeţul Constanţa şi a d-nei AL JANABI MAIS, în vârstă de 39 ani.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Actualizat la:
17 mai 2022

Sari la conținut