publicație căsătorie nr.44179/28.02.2024

Astăzi 28.02.2024, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui MILEA NIKOLAOS-ANDREAS, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Orș. Bragadiru, județul Ilfov și a dnei CANTERA CARMEN, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Com. Mogoșoaia, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
28 februarie 2024

Sari la conținut