publicație căsătorie nr.44177/27.02.2024

Astăzi 27.02.2024, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui MIRCEA ALEXANDRU, în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în Com. Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei BELECCIU MALVINA-ISABELA, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Orș.Popești Leordeni, județul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
27 februarie 2024

Sari la conținut