publicație căsătorie nr.44156/21.02.2024

Astăzi 21.02.2024, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui STAN DANIEL, în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în Com. Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei PANAIT CRISTIANA, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Comuna Crevedia, județul Dâmbovița.

În temeiul art.285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut