Publicație căsătorie nr.4110/16.02.2023

PRIMĂRIA COMUNEI POTLOGI

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Stare Civilă

Astăzi 16.02.2023, a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui DUMAN GHEORGHE , în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în comuna Potlogi, satul Românești, strada Fănică Stănescu nr.38 județul Dâmbovița și a dnei GRIGORE CATELUȚA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, strada Puțul cu Brad nr.24A, județul Ilfov

În temeiul art.283 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea publicației.

Ofițer de stare civilă delegat,

Radu Doina-Elena

Actualizat la:
17 februarie 2023

Sari la conținut