Publicaţie căsătorie nr.40/19.02.2020

R O M Â N I A

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI TĂRTĂŞEŞTI

NR.40/19.02.2020

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 19.02.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MITU MARIUS VIOREL, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa şi a d-nei ZĂTREANU NICOLETA ANELIS, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă, Spînu Petruţa

Actualizat la:
20 februarie 2020

Sari la conținut