Publicaţie căsătorie nr.39847/4.12.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39847/04.12.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 06.12.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  DUMITRU NICOLAE, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov şi a d-nei BOUREANU VICTORIŢA MIRELA, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Buftea, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existent unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Actualizat la:
9 decembrie 2019

Sari la conținut