Publicaţie căsătorie nr.39829/27.11.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39829/27.11.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 27.11.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  TUDOR MARIUS, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov şi a d-nei DUMITRACHE MIHAELA FLORINA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişârii publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Petruţa Spînu

Actualizat la:
2 decembrie 2019

Sari la conținut