Publicaţie căsătorie nr.39782/06.11.2019

COMUNA MOGOŞOAIA

Servicul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

STARE CIVILĂ

Nr.39782/06.11.2019

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 06.11.2019,  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  VELCOTA ADRIAN, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov şi a d-nei RIZEA AURELIA ADRIANA, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişârii publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Petruţa Spînu

CIUFU MARIUS VALENTIN, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia şi a d-nei BÎLTEANU OANA ADELINA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Mun. Craiova judeţul Dolj. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişârii publicaţiei. OFIŢER DE STARE CIVILĂ Petruţa Spînu

Actualizat la:
7 noiembrie 2019

Sari la conținut